خانه » اطلاعیه های کارورزی

اطلاعیه های کارورزی

فرم های کارورزی ۹۶

فرم های کارورزی جزئیات »

فرم های کارورزی

جزئیات »

برگزاری جلسه توجیهی درس کارورزی استاد رادسر

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند جلسه توجیهی کارورزی استاد رادسر روز چهارشنبه مورخ ۲۶/۰۱/۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۳۰ برگزار می گردد. جزئیات »

برگزاری کلاس توجیهی درس کاربینی و کارورزی استاد عربشاهی

به اطلاع می رساند جلسه توجیهی کاربینی و کارورزی استاد عربشاهی روزهای شنبه  ۲۳/۱۲/۱۳۹۳  و یکشنبه ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ و دوشنبه ۲۵/۱۲/۱۳۹۳ ساعت ۱۸ برگزار می گردد.حضور دانشجویان در این جلسه الزامی می باشد. جزئیات »

برگزاری کلاس توجیهی کارورزی استاد نجف زاده

به اطلاع می رساند جلسه توجیهی کارورزی استاد نجف زاده روز پنجشنبه مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۳ ساعت ۱۱ برگزار می گردد. حضور دانشجویان در این جلسه الزامی می باشد. جزئیات »

برگزاری جلسه توجیهی دروس کاربینی و کارورزی استاد نجفوند

به اطلاع می رساند جلسه توجیهی درس کاربینی استاد نجفوند روز جمعه ۱۵/۱۲/۱۳۹۳ ساعت ۱۰ و جلسه توجیهی کارورزی استاد نجفوند روز جمعه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۳ ساعت ۱۱ برگزار می گردد. حضور دانشجویان الزامی می باشد. جزئیات »

جلسه توجیهی کارورزی دکتر کیا

به اطلاع می رساند جلسه توجیهی کارورزی دکتر کیا روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۴ ساعت ۱۲ و جمعه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۵ ساعت ۱۰ برگزار می گردد. جزئیات »

جلسه توجیهی درس کارورزی استاد اخوان

جلسه توجیهی کارورزی استاد اخوان روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ ساعت ۱۷ برگزار می گردد. جزئیات »

تحویل پروژه و کارورزی استاد محمد حسینی

قابل توجه دانشجویانی که درس پروژه و کارورزی خود را با استاد محمد حسینی اخذ نموده اند پروژه و کارورزی یک ۱۳۹۳/۱۱/۱۱ ساعت ۱۵ پروژه و کارورزی دو ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ ساعت ۱۷ جزئیات »

تحویل فرم های کارورزی استاد دشتبانی

خواهشمند است فرم ها و گزارش های تکمیل شده کارورزی استاد دشتبانی را تا تاریخ ۹۳/۱۱/۱۰ به آموزش تحویل دهید بدیهی است تاریخ اعلام شده به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد. جزئیات »

جلسه توجیهی کارورزی استاد نجفوند

جلسه توجیهی کارورزی استاد نجفوند روز چهارشنبه مورخ۹۳/۱۰/۱۷ ساعت ۱۷ برگزار میگردد جزئیات »

تحویل فرم های کارورزی استاد بقایی

خواهشمند است جهت تحویل فرم ها و گزارش های تکمیل شده کارورزی استاد بقایی روز سه شنبه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۳ ساعت ۱۰ الی ۱۲ به دانشگاه مراجعه نمائید. جزئیات »

تحویل فرم های کارورزی استاد جعفری

خواهشمند است جهت تحویل فرم ها و گزارش های تکمیل شده کارورزی استاد جعفری روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۵ساعت ۱۴ به دانشگاه مراجعه نمائید. جزئیات »