اطلاعیه در خصوص طی کردن مراحل فارغ التحصیلی

قابل توجه کلیه دانشجویان ترم آخر و فارغ التحصیل بعد از اتمام تمامی دروس بر اساس سر فصل ، پس از پایان امتحانات در ترم آخر تحصیلی ، بعد از ثبت نهایی همه نمرات در کارنامه ، به نکات ذیل توجه نموده و اقدام نمایید : ۱٫ ابتدا وارد پروفایل کاربری دانشجویی خود در سامانه…