تجلیل از پرستاران فداکار در روز پرستار

تجلیل از پرستاران فداکار در سالروز ولادت حضرت زینب و روز پرستار آماده سازی بسته هدایا و اهدای آن ها جهت تجلیل از پرستاران به مناسبت روز پرستار این بسته ها که توسط مرکز واحد ۲۶  ساخته و آماده شده بود توسط مسئول واحد فرهنگی و معاونت مرکز آموزش علمی کاربردی واحد ۲۶ به فرشتگان…