اطلاعیه شروع کلاس های مجازی دانشجویان ترم یک

اطلاعیه شروع کلاس های مجازی دانشجویان ترم یک  قابل توجه دانشجویان ترم یک به اطلاع می رساند کلاس های مجازی نیمسال ۹۹۱ از روز شنبه اول آذر ماه ۹۹ بر بستر ریلاین به آدرس twlms.ir برگزار می گردد . در این رابطه توجه به نکات ذیل ضروری می باشد. In the conventional condenser lens system,…