خانه » ۱۳۹۵ » بهمن

بایگانی ماهانه: بهمن ۱۳۹۵

اطلاعیه حذف و اضافه

اطلاعیه حذف و اضافه تقویم حذف و اضافه جزئیات »

قوانین آموزشی

قوانین آموزشی برای کلیه دانشجویان عزیز دوره کاردانی و کارشناسی. قوانین اموزشی جزئیات »

اطلاعیه کلاسها

قابل توجه دانشجویانی که با استاد افشار نادری کلاس دارند. کلیه کلاسهای استاد افشار نادری روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۸ برگزار می گردد. جزئیات »

قابل توجه کلیه دانشجویان

کلیه کلاسهای استاد  مطهره جلالی  مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۸ روز پنجشنبه تشکیل نمی شود. کلیه کلاسهای استاد افشارنادری مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۸ روز پنجشنبه تشکیل نمی شود. کلیه کلاسهای استاد شیرشاهی مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۹ روز جمعه تشکیل نمی شود. جزئیات »

معرفی به استاد

قابل توجه دانشجویانی کاردانی و کارشناسی که فارغ التحصیل شده اند و درس معرفی به استاد دارند.تاریخ امکان معرفی به استاد ۱۳۹۵/۱۱/۲۸ ساعت ۱۰ صبح برگزار می گردد. جزئیات »

برنامه شروع کلاسها

قابل توجه کلیه دانشجویان واحد۲۶ شروع کلاسهای نیمسال بهمن ۹۵ از تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ می باشد. جزئیات »

برنامه هفتگی ترم سوم کاردانی ((گرافیک))

برای دریافت برنامه هفتگی گرایش خود را انتخاب کنید گرافیک ترم۳ جزئیات »

برنامه هفتگی ترم سوم کاردانی

برای دریافت برنامه هفتگی گرایش خود را انتخاب کنید.   امور فرهنگی ترم۳ برنامه سازی ترم ۳ مدیریت و کسب کار ترم ۳ معماری ترم ۳ کاردانی روابط عمومی ترم۳ شبکه ترم ۳ اینترنت و شبکه ترم ۳ جزئیات »

برنامه هفتگی ترم سوم کارشناسی

برای دریافت برنامه هفتگی گرایش خود را انتخاب کنید. رشته افکار سنجی ترم ۳ رشته الکترونیک ترم ۳ رشته حسابداری ترم ۳ رشته فرهنگی ترم ۳ رشته فناوری ترم ۳ رشته گرافیک ترم ۳ رشته معماری ترم ۳ جزئیات »

برنامه کلاسی کاردانی

برای دریافت برنامه کلاسی گرایش خود را انتخاب کنید. امور فرهنگی ترم ۲ اینترنت و شبکه ترم دو برنامه سازی ترم ۲ حسابداری ترم ۲ شبکه ترم ۲ کاردانی روابط عمومی ترم ۲ گرافیک ترم ۲ مدیریت کسب و کار ترم ۲ معماری ترم ۲ جزئیات »

برنامه کلاس های کارشناسی

برای دریافت برنامه کلاسی کارشناسی روابط عمومی ترم ۲ کلیک کنید جزئیات »