خانه » آخرین اخبار » کلاس توجیهی درس کاربینی استاد کیا روز پنجشنبه مورخ ۹۴/۰۸/۲۴ ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۵/۳۰ برگزار می شود.

کلاس توجیهی درس کاربینی استاد کیا روز پنجشنبه مورخ ۹۴/۰۸/۲۴ ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۵/۳۰ برگزار می شود.