دانشجویان محترم می توانند با مراجعه به این قسمت جزوات اساتیدی که با آنها درس معرفی به استاد دارند را دریافت نمایند

دانلود جزوات سرکار خانم استاد مطلب

دانلود جزوه درس ادبیات استاد اشرفی

دانلود جزوه کارآفرینی استاد عینی

دانلود جزوه گزارش نویسی استاد بهاج

دانلود جزوه آمار استاد قاسمی

دانلود جزوه مهارت ها و قوانین کسب و کار استاد عینی