خانه » مراحل پرداخت شهریه

مراحل پرداخت شهریه

مراحل پرداخت شهریه در هر نیمسال:

  1. جهت مشاهده شهریه هر ترم به بخش:   امور مالی>جدول شهریه   در منوی سایت رفته و نیمسال مورد نظر را انتخاب نمایید.
  2. شهریه ۸۵درصد را به شماره حساب ۰۱۰۷۱۷۰۹۳۲۰۰۸ بنام موسسه اوج هدایت نزد بانک ملی پرداخت نمایید.
  3. از فیش واریزی کپی تهیه کرده، (کپی را نزد خود تا زمان فارغ التحصیلی نگه داشته) و اصل فیش را به حسابداری تحویل دهید.
  4. فیش باید بصورت پشت نویسی شده باشد، (پشت نویسی شامل: نام، نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، رشته و مقطع تحصیلی).
  5. بعد از تحویل فیش به حسابداری سامانه دانشجو باز شده و در تاریخ اعلام شده مجاز به انتخاب واحد خواهد بود.
  6. پس از تأیید اولیه انتخاب واحد از سمت دانشگاه، اکنون دانشجو باید اقدام به پرداخت شهریه ۱۵درصد نماید تا انتخاب واحدهای انجام شده نهایی گردد.
  7. دانشجو بعد از انتخاب واحد موظف است اطلاعات فیش واریزی ۸۵درصد را بصورت کامل و صحیح وارد سامانه نماید.

نکته۱: درصورتی که ۱۵درصد حق ستاد خود را به موقع و بصورت کامل تسویه و پرداخت نکنید شما مجاز به دریافت کارت ورود به جلسه امتحان نمی باشید.

نکته۲: انتخاب واحد دانشجویان ورودی جدید توسط خود دانشگاه انجام می شود و تمام مراحل بجزء مرحله ۴ را باید سپری کنند.

نکته۳: پرداخت فقط باید از طریق بانک ملی و بصورت فیش واریزی پرفراژ شده بانک صورت بپذیرد. (کارت به حساب، شبا، و انتقال از بانک های دیگر به حساب قابل قبول نمی باشد)

نکته۴: اصل فیش پشت نویسی شده باید تا تاریخ اعلام شده به امور مالی دانشگاه تحویل داده شود. (فیش فکس شده یا فاقد پشت نویسی قابل قبول نمی باشد)

* روند پرداخت در طول سال تحصیلی و ترم های آینده به همین صورت خواهد بود *

 

بازگشت

ارسال نظر