خانه » آخرین اخبار » لیست دروس انتخاب واحد مهر ۹۵ رشته کارشناسی روابط عمومی به تفکیک ورودی و گرایش

لیست دروس انتخاب واحد مهر ۹۵ رشته کارشناسی روابط عمومی به تفکیک ورودی و گرایش

کارشناسی  افکار ترم ۴_۰۰۰۱ کارشناسی الکترونیک ترم ۴_۰۰۰۱ کارشناسی رسانه ترم ۴_۰۰۰۱ کارشناسی روابط عمومی افکار- الکترونیک ترم ۲_۰۰۰۱ کارشناسی روابط عمومی افکار ترم ۳_۰۰۰۱ کارشناسی روابط عمومی الکترونیک ترم ۳ - Copy_0001 کارشناسی روابط عمومی رسانه ترم ۳_۰۰۰۱