خانه » آخرین اخبار » لیست دروس انتخاب واحد مهر ۹۵ رشته کاردانی روابط عمومی به تفکیک ورودی

لیست دروس انتخاب واحد مهر ۹۵ رشته کاردانی روابط عمومی به تفکیک ورودی

کاردانی روابط عمومی ترم ۲_۰۰۰۱ کاردانی روابط عمومی ترم ۳_۰۰۰۱ کاردانی روابط عمومی ترم ۴_۰۰۰۱