خانه » آخرین اخبار » لیست دروس انتخاب واحد مهر ۹۵ رشته کارشناسی معماری به تفکیک ورودی

لیست دروس انتخاب واحد مهر ۹۵ رشته کارشناسی معماری به تفکیک ورودی

کارشناسی معماری  ترم ۳ گروه ب_۰۰۰۱ کارشناسی معماری .ترم ۳ گروه الف_۰۰۰۱ کارشناسی معماری .گروه الف ترم ۲_۰۰۰۱ کارشناسی معماری .گروه ب ترم ۲_۰۰۰۱