خانه » آخرین اخبار » لیست دروس انتخاب واحد مهر ۹۵ رشته کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات به تفکیک ورودی

لیست دروس انتخاب واحد مهر ۹۵ رشته کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات به تفکیک ورودی

مهندسی فناوری اطلاعات  گروه ب.ترم ۳_۰۰۰۱ مهندسی فناوری اطلاعات .گروه الف ترم ۲_۰۰۰۱ مهندسی فناوری اطلاعات .گروه ب ترم ۲_۰۰۰۱