خانه » آخرین اخبار » لیست دروس انتخاب واحد مهر ۹۵ رشته کارشناسی حسابداری فرهنگی به تفکیک ورودی

لیست دروس انتخاب واحد مهر ۹۵ رشته کارشناسی حسابداری فرهنگی به تفکیک ورودی

حسابداری فرهنگی-ترم ۲-مهر۹۵_۰۰۰۱ گروه ۱-حسابداری فرهنگی-ترم ۳-مهر۹۵_۰۰۰۱ گروه ۲-حسابداری فرهنگی-ترم ۳-مهر۹۵_۰۰۰۱ گروه۱-حسابداری فرهنگی-ترم۴-مهر۹۵_۰۰۰۱ گروه۲-حسابداری فرهنگی-ترم ۴-مهر۹۵_۰۰۰۱