خانه » آخرین اخبار » لیست دروس انتخاب واحد مهر ۹۵ رشته کاردانی گروه شبکه و اینترنت و برنامه سازی به تفکیک ورودی و رشته

لیست دروس انتخاب واحد مهر ۹۵ رشته کاردانی گروه شبکه و اینترنت و برنامه سازی به تفکیک ورودی و رشته

اینترنت و شبکه های گسترده  .ترم ۲_۰۰۰۱ اینترنت و شبکه های گسترده  .ترم ۳_۰۰۰۱ برنامه سازی کامپیوتر .ترم ۲_۰۰۰۱ برنامه سازی کامپیوتر.ترم ۳_۰۰۰۱ شبکه های کامپیوتری . ترم ۳_۰۰۰۱