خانه » آخرین اخبار » لیست دروس انتخاب واحد مهر ۹۵ رشته کاردانی مدیریت کسب و کار به تفکیک ورودی

لیست دروس انتخاب واحد مهر ۹۵ رشته کاردانی مدیریت کسب و کار به تفکیک ورودی

-گروه ۱-کسب و کار ترم ۲-مهر ۹۵_۰۰۰۱ -گروه ۲-کسب و کار ترم ۲-مهر ۹۵_۰۰۰۱ -گروه ۲-کسب وکار-ترم ۳-مهر۹۵_۰۰۰۱ گروه۱-کسب وکار-ترم ۳-مهر ۹۵_۰۰۰۱