خانه » آخرین اخبار » ابل توجه دانشجویانی که بهمن ماه فارغ التحصیل می شوند. با مراجعه به سایت سامانه فارغ التحصیلان و اطلاع از نواقصی پرونده خود جهت تکمیل پرونده خود به واحد فارغ التحصیلان مراجعه نمایند

ابل توجه دانشجویانی که بهمن ماه فارغ التحصیل می شوند. با مراجعه به سایت سامانه فارغ التحصیلان و اطلاع از نواقصی پرونده خود جهت تکمیل پرونده خود به واحد فارغ التحصیلان مراجعه نمایند