خانه » آخرین اخبار » (علی الحساب ) ترم ۴ کلیه رشته های کارشناسی ورودی مهر ۹۴-۹۳

(علی الحساب ) ترم ۴ کلیه رشته های کارشناسی ورودی مهر ۹۴-۹۳

حسابداری فرهنگی مقطع کارشناسی ورودی مهر ۹۴-۹۳(ترم۴)

cultural accunt

=================================================================

معماری داخلی مقطع کارشناسی ورودی مهر ۹۴-۹۳(ترم۴)

internal architeture

=================================================================

امور فرهنگی – ارزیابی مقطع کارشناسی ورودی مهر ۹۴-۹۳(ترم۴)

public realation assesment

=================================================================

روابط عمومی – افکارسنجی  مقطع کارشناسی ورودی مهر ۹۴-۹۳(ترم۴)

public realtion Polling

=================================================================

روابط عمومی – امور رسانه مقطع کارشناسی ورودی مهر ۹۴-۹۳(ترم۴)

public relation media