خانه » آخرین اخبار » (علی الحساب) ترم ۲ کلیه رشته های کاردانی برای نیمسال دوم ۹۵-۹۴

(علی الحساب) ترم ۲ کلیه رشته های کاردانی برای نیمسال دوم ۹۵-۹۴

حسابداری مالی مقطع کاردانی ورودی مهر ۹۵-۹۴ (ترم ۲)

accunt

==============================================================================

معماری داخلی مقطع کاردانی ورودی مهر ۹۵-۹۴ (ترم ۲)

Architecture

==========================================================================

کسب و کار مقطع کاردانی ورودی مهر ۹۵-۹۴ (ترم ۲)

 

business

==========================================================================

امور فرهنگی مقطع کاردانی ورودی مهر ۹۵-۹۴ (ترم ۲)

culture

=========================================================================

گرافیک مقطع کاردانی ورودی مهر ۹۵-۹۴ (ترم ۲)

graphic

========================================================================

اینترنت و شبکه های گسترده مقطع کاردانی ورودی مهر ۹۵-۹۴ (ترم ۲)

 

 

internet & network

=======================================================================

شبکه های کامپیوتری مقطع کاردانی ورودی مهر ۹۵-۹۴ (ترم ۲)

network

=======================================================================

برنامه سازی کامپیوتر مقطع کاردانی ورودی مهر ۹۵-۹۴ (ترم ۲)

programmer

========================================================================

روابط عمومی مقطع کاردانی ورودی مهر ۹۵-۹۴ (ترم ۲)

public relation