خانه » آخرین اخبار » (علی الحساب) ترم ۳ کلیه رشته ها ی کاردانی برای نیمسال دوم ۹۵-۹۴

(علی الحساب) ترم ۳ کلیه رشته ها ی کاردانی برای نیمسال دوم ۹۵-۹۴

معماری مقطع کاردانی ورودی بهمن ۹۴-۹۳(ترم۳)

architecture

=====================================================================

امور فرهنگی مقطع کاردانی ورودی بهمن ۹۴-۹۳ (ترم۳)

cultural

=====================================================================

گرافیک مقطع کاردانی ورودی بهمن ۹۴-۹۳ (ترم۳)

graphic

=====================================================================

روابط عمومی مقطع کاردانی ورودی بهمن۹۴-۹۳ (ترم۳)

public relation