خانه » آخرین اخبار » عدم تشکیل کلاس استاد شیرشاهی

عدم تشکیل کلاس استاد شیرشاهی

کلیه کلاسهای درس فارسی استاد شیرشاهی
کلیه کلاسهای درس فارسی استاد شیرشاهی چهارشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۲۶ برگزار نمی گردد