خانه » آخرین اخبار » شهریه ترم جدید بهمن(۹۵-۹۶)

شهریه ترم جدید بهمن(۹۵-۹۶)

mali-icon اطلاعیه پرداخت شهریه ترم جدید(بهمن ۹۶-۹۵)

شهریه دانشجویان مقطع کارشناسی ترم ۴

شهریه دانشجویان مقطع کارشناسی ترم۳

 شهریه دانشجویان مقطع کارشناسی ترم ۲

 شهریه دانشجویان مقطع کاردانی ترم ۴

 شهریه دانشجویان مقطع کاردانی ترم ۳

 شهریه دانشجویان  مقطع کاردانی ترم ۲