خانه » آخرین اخبار » زمان و مکان برگزاری کلاسهای تربیت بدنی به تفکیک ورودی و رشته

زمان و مکان برگزاری کلاسهای تربیت بدنی به تفکیک ورودی و رشته

تربیت بدنی خانمها وآقایان  ۹۴۲_۰۰۰۱ تربیت بدنی خانمها وآقایان  ۹۴۲_۰۰۰۲ تربیت بدنی خانمها وآقایان  ۹۴۲_۰۰۰۳