خانه » آخرین اخبار » زمان تحویل کار درس عکاسی پیشرفته استاد بلادور

زمان تحویل کار درس عکاسی پیشرفته استاد بلادور

دانشجویان محترم درس عکاسی پیشرفته استاد بلادور جهت تحویل کار روز چهارشنبه مورخ  ۲۴/۱۰/۱۳۹۳ ساعت ۱۶ به دانشگاه مراجعه فرمایید.