خانه » آخرین اخبار » زمان بندی انتخاب واحد نیم سال دوم تحصیلی ۹۴-۹۳

زمان بندی انتخاب واحد نیم سال دوم تحصیلی ۹۴-۹۳

به اطلاع دانشجویان گرامی میرساند زمان انتخاب واحد نیمسال دوم ۹۴-۹۳ در سامانه آموزشی (سجاد) به تفکیک ورودی به شرح جدول ذیل می باشد. لازم به ذکر است دانشجویان در روز های مقرر می بایست جهت انتخاب واحد به سامانه جامع آموزشی دانشگاه مراجعه نمایند.

سال ورود
تاریخ انتخاب واحد
ورودی های سال ۹۰ و ۹۱
۱۵ بهمن ماه
ورودی های سال ۹۲
۱۶ و ۱۷ بهمن ماه
ورودی سال ۹۳
۱۷ و ۱۸ بهمن ماه

* بدیهی است دانشجویان ملزم به رعایت پیش نیاز دروس در انتخاب واحد می باشند
* همچنین رعایت سقف تعداد واحد درسی برای دانشجویان الزامی بوده و چنانچه دانشجویی بیش از حد مجاز انتخاب واحد نماید سامانه جامع آموزشی دانشگاه به طور تصادفی اقدام به حذف دروس مازاد خواهد نمود.