خانه » آخرین اخبار » دریافت کارت دانشجویی ( دانشجویان ورودی مهر ۹۴ )

دریافت کارت دانشجویی ( دانشجویان ورودی مهر ۹۴ )

دانشجویانی که عکس خود را تا تاریخ ٩۴/٠٩/٢٠ در سامانه سجاد خود بارگذاری نموده اند جهت دریافت کارت دانشجویی خود از تاریخ ٩۴/١٠/٠٢ لغایت ٩۴/١٠/٠٧ به واحد آموزش خانوم امینی و فراهانی مراجعه کنند