خانه » آخرین اخبار » جلسه توجیهی آئین نامه و بخشنامه های دانشگاه جامع علمی کاربردی مورخ ۹۴/۰۷/۲۷ ساعت ۱۶ الی ۱۹

جلسه توجیهی آئین نامه و بخشنامه های دانشگاه جامع علمی کاربردی مورخ ۹۴/۰۷/۲۷ ساعت ۱۶ الی ۱۹

جلسه توجیهی دانشجویان جدید الورود امروز دوشنبه مورخه ۹۴/۰۷/۲۷ ساعت ۱۶ الی ۱۹ در سرای محله فردوس روبروی دانشگاه برگزار می شود.