خانه » جدول شهریه

جدول شهریه

“شهریه ارائه شده بصورت الحساب می باشد”

  1. مهلت تحویل فیش بانکی به حسابداری تا تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۹۳ بوده و در صورت تأخیر در ارائه فیش سامانه دانشجو مسدود خواهد شد.

  2. مبلغ شهریه ۸۵ درصد را به شماره حساب ۰۱۰۷۱۷۰۹۳۲۰۰۸ نزد بانک ملی بنام موسسه اوج هدایت واریز و فیش آن را به حسابداری تحویل نمایید.
  3. نوشتن نام و نام خانوادگی، کد ملی، نام پدر، مقطع تحصیلی، رشته و گرایش در پشت فیش بانکی الزامیست.
  4. دانشجو باید یک کپی از فیش پرداختی (قبل از ارائه به حسابداری) نزد خود تا زمان فارغ التحصیلی نگهداری نمایند.
  5. دانشجویان بعد از انتخاب واحد باید اطلاعات فیش واریزی ۸۵درصد خود را در سامانه دانشگاه در بخش شهریه وارد نمایند.
  6. مبلغ شهریه ۱۵درصد را فقط باید از طریق سامانه دانشگاه و بصورت اینترنتی، بعد از انتخاب واحد پرداخت نمایید.

دانشجویان فقط در زمان های تعیین شده مجاز به انتخاب واحد می باشند؛ جهت انتخاب واحد باید به سامانه دانشگاه (سجاد) مراجعه شود

سال ورود تاریخ انتخاب واحد
ورودی های سال ۹۰ و ۹۱ ۱۵ بهمن ماه
ورودی های سال ۹۲ ۱۶ و ۱۷ بهمن ماه
ورودی های سال ۹۳ ۱۷ و ۱۸ بهمن ماه
زمان ارائه شده به هیچ عنوان تمدید نمی شود

 

بازگشت