خانه » آخرین اخبار » جدول زمان بندی انتخاب واحد دانشجویان در ترم بهمن ۹۴

جدول زمان بندی انتخاب واحد دانشجویان در ترم بهمن ۹۴

تقویم_نهایی_نیمسال_دوم_۹۵-۹۴_۰۰۰۱