خانه » آخرین اخبار » تحویل پروژه و کارورزی استاد محمد حسینی

تحویل پروژه و کارورزی استاد محمد حسینی

قابل توجه دانشجویانی که درس پروژه و کارورزی خود را با استاد محمد حسینی اخذ نموده اند

پروژه و کارورزی یک ۱۳۹۳/۱۱/۱۱ ساعت ۱۵

پروژه و کارورزی دو ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ ساعت ۱۷