خانه » آخرین اخبار » تحویل فرم های کارورزی استاد فرزانه

تحویل فرم های کارورزی استاد فرزانه

خواهشمند است جهت تحویل فرم ها و گزارش های تکمیل شده کارورزی استاد فرزانه روز شنبه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۷ ساعت ۱۷ به دانشگاه مراجعه نمائید.