خانه » آخرین اخبار » برگزاری آزمون پایان پودمان درس پیش نیاز استاد مهرعطا

برگزاری آزمون پایان پودمان درس پیش نیاز استاد مهرعطا

امتحان پایان پودمان درس پیش نیاز اصول خبرنویسی استاد مهر عطا روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ ساعت ۱۵ و امتحان پایان پودمان درس پیش نیاز اصول روابط عمومی استاد مهر عطا روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶ برگزار می گردد.