خانه » آخرین اخبار » برنامه هفتگی ترم سوم کارشناسی

برنامه هفتگی ترم سوم کارشناسی

برای دریافت برنامه هفتگی گرایش خود را انتخاب کنید.

رشته افکار سنجی ترم ۳

رشته الکترونیک ترم ۳

رشته حسابداری ترم ۳

رشته فرهنگی ترم ۳

رشته فناوری ترم ۳

رشته گرافیک ترم ۳

رشته معماری ترم ۳