خانه » آخرین اخبار » برنامه امتحان درس ریاضی پیش استاد قاسمی

برنامه امتحان درس ریاضی پیش استاد قاسمی

برنامه امتحان درس ریاضی پیش استاد قاسمی
دانشجویانی که کلاس ریاضی پیش آنها روزهای یکشنبه برگزار می شود امتحان این درس روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۴
برگزار خواهد شد
دانشجویانی که کلاس ریاضی پیش آنها روزهای جمعه برگزار می شود امتحان این درس روز جمعه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۲ برگزار خواهد شد