خانه » آخرین اخبار » اطلاعیه زمان شروع کلاسهای نیمسال دوم ۹۴ – ۹۳

اطلاعیه زمان شروع کلاسهای نیمسال دوم ۹۴ – ۹۳

زمان شروع کلاسهای نیمسال دوم ۹۴ – ۹۳ برای ورودی های سال ۹۱،۹۲،۹۳ روز سه شنبه تاریخ ۲۱/ ۱۱/ ۹۳ می باشد.
زمان شروع کلاسهای نیمسال دوم ۹۴ – ۹۳ برای ورودی های جدید (بهمن ۹۳) روز شنبه تاریخ ۰۲/ ۱۲/ ۹۳ می باشد.