خانه » آخرین اخبار » آخرین اطلاعیه جهت تکمیل مشخصات دانشجویان شاهد و ایثارگر

آخرین اطلاعیه جهت تکمیل مشخصات دانشجویان شاهد و ایثارگر

n00480237-bقابل توجه دانشجویان محترم شاهد و ایثارگر استان تهران

خواهشمند است به منظور بهره مندی از تسهیلات و خدمات آموزشی نسبت به ثبت نام یا تکمیل اطلاعات خود در سامانه سجاد در (منوی: تکمیل مشخصات – بخش: وضعیت ایثارگری) اقدام نمایید. عواقب ناشی از عدم ثبت اطلاعات بر عهده دانشجو می باشد.